Canada gezicht website

 

kostenlose counter
Web Design
Haagmans
Parenteel van Pieter Haagmans
 
I.1 Pieter Haagmans, vermoedelijk akkerbouwer, geboren te (vermoedelijk in Beek (gezindte: RK), overleden op 19-07-1774 te Beek.

Haagmans, een naam maar vooral ook een familie die tot omstreeks 1720 met vrij grote zekerheid kan worden terug gevonden. De familie Haagmans is tot nu bekend, afkomstig uit het Limburgse Beek en de vertakking die wij als onze familie kennen, is pas later door middel van een huwelijk vanuit Kerkrade ontstaan.

Pieter Haagmans of Petrus Haegmans, Hij is op dit moment onze oudste bekende stamvader en iedereen die de naam Haagmans van geboorte heeft gerfd (voor zover het familie betreft) is een afstammeling van deze Pieter. De voornaam is in diverse variaties in de vele officiële stukken stukken aangetroffen. De geestelijkheid gebruikte vaak de naam Petrus terwijl in de Franse geschriften de naam zelfs veranderde in Pierre. Ook de familienaam is in de meest uiteenlopende variaties aangetroffen; Haegmans - Haagmans - Haeghmans - Haagmen - Haegman.

Dit gebeurde in vroeger tijd vrij algemeen omdat er geen vastomlijnde spelling werd gehanteerd zoals dat heden ten dage wel het geval is in de Nederlandse taal. Daardoor werden de namen opgeschreven zoals ze werden verstaan en helaas slechts weinigen konden aanduiden hoe hun naam precies was. Waar in deze genealogie een andere schrijfwijze wordt gebruikt, (zoals die in de diverse oude geschriften staan vermeld) dien men gewoon Haagmans te lezen.

Bij de Huwelijksbijlagen van Pieters zoon Pieter was een extract bijgevoegd waarin het overlijden van zijn vader Pieter (Pierre) Haegmans op 19 juli 1774 wordt vermeld, maar tot heden is de geboortedatum van de oudste Haagmans onbekend.
Mede daardoor is het geschatte geboortejaar 1720 niet als exact te beschouwen.(Bron: Huwelijksbijlage Gemeente Beek 1820, akte 46).


Gehuwd op 09-07-1752 te Beek met Maria Sleijpen, overleden op 07-12-1793 te Beek.

De sterfdatum van Maria Sleijpen staat ook vermeldt in een Extract wat bij de Huwelijksbijlagen uit 1820 van haar zoon Pieter is bijgevoegd. (Bron: Huwelijksbijlage Gemeente Beek 1820 akte 46). Ook de naam Sleijpen is in diverse variaties aangetroffen, zoals Slijpen, Slypen,Sleypen.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, geboren op 10-03-1761 te Beek.
2.  Pieter (zie II.2).

II.2 Pieter Haagmans, Akkerman, geboren op 17-04-1764 te Beek (gezindte: RK), overleden op 05-12-1842 te Beek op 78-jarige leeftijd.

Bron: BS Beek inv.nr.8 akte 56. Behalve Akkerman was Pieter ook Schepen van Beek. In welke periode dit is geweest, moet nog onderzocht worden. In eerste instantie bleek het niet mogelijk te zijn om de juiste huwelijksdatum te traceren. Echter bij toeval werd ontdekt dat Pieter en Maria's huwelijk wordt genoemd in het huwelijksboek van de Hervormde Gemeente te Beek.

Gelet op het feit, dat alle leden van de Haagmans-familie in de Rooms Katholieke geschriften staan vermeld, is dit een extra onderzoek waard. Zoals blijkt, is Pieter twee maal gehuwd en zijn er uit elk huwelijk 7 kinderen geboren. De afstamming van de familie Haagmans zoals wij die momenteel kennen, is voortgekomen uit het tweede huwelijk met Maria Johanna Mulders.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de genealogie van de kinderen welke uit het eerste huwelijk met Maria Cornelia Coumans zijn geboren.

Zoon van Pieter Haagmans (zie I.1) en Maria Sleijpen.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 03-06-1792 te Beek met Maria Cornelia Coumans, overleden op 27-06-1810 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.27 akte 80.

Ook bij Maria Coumans is de sterfdatum terug te vinden in de Huwelijksbijlagen bij het tweede huwelijk van haar echtgenoot Pieter in 1820.

Dochter van Jean Coumans en Marie Catharine Stijnen.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 20-04-1820 te Beek met Maria Johanna Mulders, 32 jaar oud, Landbouwerse, geboren op 09-01-1788 te Beek, overleden op 29-03-1839 te Beek op 51-jarige leeftijd.

Bron: BS Beek inv.nr.7 akte 35,

dochter van Michiel Mulders en Maria Elisabeth Coumans.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria Catharina Haegmans, geboren op 03-05-1793 te Beek, overleden op 29-11-1839 te Beek op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-04-1829 te Beek met Matis Penders, 30 jaar oud, geboren op 02-08-1798 te Beek, zoon van Leonard Penders en Marie Catharina Voogels.
2.  Johannes Hendrikus Haegmans, gedoopt op 23-03-1795 te Beek.
3.  Pierre, geboren op 31-01-1799 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.2 akte 27.
4.  Jean Guilliaum (Jan Willem), Herbergier, geboren op 09-08-1800 te Beek, overleden op 26-03-1834 te Beek op 33-jarige leeftijd.
5.  Jan Michiel (zie III.6).
6.  Maria Elisabeth (zie III.9).
7.  Marie Lucie, Huishoudster, geboren op 22-08-1808 te Beek, overleden op 15-09-1839 te Beek op 31-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.7 akte 118.
Uit het tweede huwelijk:
8.  Pierre Jacques Haegmans, geboren op 25-07-1816 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.4 akte 78, overleden op 31-08-1839 te Beek op 23-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.7 akte 103.
9.  Guillaume (Willem) Hubert Haegmans, Landbouwer, geboren op 18-08-1818 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.5 akte 66, overleden op 19-03-1840 te Beek op 21-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.8 akte 44.
10.  Maria Agnes, geboren op 07-05-1820 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.5 akte 62, overleden op 24-01-1840 te Beek op 19-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.8 akte 7.
11.  Pieter Mathis, Landbouwer, geboren op 27-04-1822 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.5 akte 45, overleden op 11-03-1845 te Beek op 22-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.35 akte 19.
12.  Jan Hendrik (zie III.15).
13.  Michael (Macheel), Landbouwer en herbergier, geboren op 30-04-1826 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.6 akte 48, overleden op 23-10-1854 te Beek op 28-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.35 akte 54.

De naam Michael komt soms ook voor als Machgeel.


14.  Jan Mathias (zie III.18).

III.6 Jan Michiel Haagmans, Landbouwer, geboren op 17-03-1803 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.2 akte 27.

Jan Michiel heeft aangifte gedaan van het overlijden van zijn vader Pieter. In de overlijdensakte staat vermeld, dat Jan Michiel op 5 december 1842, 42 jaar oud was. Hieruit mag dus geconcludeerd worden, dat Jan Michiel omstreeks 1800 geboren is.

Echter is er ook een Franse versie van geboorteregister en hierin staat in de typische Franse tijdrekening vermeld, dat vertaald, Jan Michiel op 17-03-1803 om 18.00 uur in Beek geboren is. Onderzoek heeft uitgewezen, dat 17 maart 1803 de juiste datum is.

Zoon van Pieter Haagmans (zie II.2) en Maria Cornelia Coumans.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-06-1838 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.7 Echtgenote is Marie Barbara Vonken, geboren te Beek, dochter van Jan Peeter Vonken en Maria Catharina Vreen.

Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Cornelia, geboren op 21-04-1840 te Beek, overleden op 03-03-1907 te Beek op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-05-1873 te Beek met Pieter Hubert Wouters, 29 jaar oud, geboren op 26-09-1843 te Beek.
2.  Elisabeth, geboren op 12-09-1843 te Beek, overleden op 13-10-1909 te Beek op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-11-1874 te Beek met Hubert Augustin Janssen, 30 jaar oud, Akkerbouwer, geboren op 16-08-1844 te Elsloo.
3.  Pieter Hendrik, geboren op 09-03-1846 te Beek, overleden op 28-05-1890 te Beek op 44-jarige leeftijd.
4.  Maria Catharina Hubertina, geboren op 14-10-1851 te Beek, overleden op 18-01-1852 te Beek, 96 dagen oud.

III.9 Maria Elisabeth Haagmans, geboren op 01-02-1805 te Beek, overleden op 16-04-1845 te Beek op 40-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.35 akte 29, dochter van Pieter Haagmans (zie II.2) en Maria Cornelia Coumans.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-11-1830 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.6 met Jan Savelkoul, 27 jaar oud, geboren op 19-08-1803 te Grevenbricht, zoon van Pieter Savelkoul en Johanna Catharina Speetjens.
Uit dit huwelijk:
1.  Peeter Mathis, geboren op 21-02-1831 te Beek.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-05-1862 te Beek met Petronella Jacoba Schreven, geboren te Arcen en Velden, dochter van Petrus Joannes Schreven en Maria Elisabeth Korsten.
2.  Anna Catharina, geboren te Beek.
Gehuwd op 06-05-1859 te Beek met Jan Hendrik Keulers, 33 jaar oud, geboren op 11-04-1826 te Geleen, zoon van Jan Hendrik Keulers en Maria Sybilla Penris.

III.15 Jan Hendrik Haagmans, Schrijnmaker, geboren op 25-02-1824 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.5 akte 30,

overleden op 18-11-1889 te Beek op 65-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.38 akte 52.

Behalve Schrijnmaker was Jan Hendrik ook Herbergier en Raadslid. Tekst op zijn bidprentje,"Als Raadslid dezer gemeente, wist hij gedurende ruim 26 jaren zijne plichten te vervullen, tot hij den 18 November 1889 overleed te Beek",.......

In 1843 is hij begonnen met het vervullen van zijn Dienstplicht waarbij hij op het Certificaat van de Nationale Militie als volgt staat beschreven: Lengte: Eene el, zes palmen, 5 duim, 7 streep. Aangesigt: ovaal. Voorhoofd smal. Oogen: bruin. Neus en Mond: matig. Kin: rond. Haar en Wenkbrouwen: zwart.

Hij is geboren in het huis genaamd "In de Kat", Of dit huis nog bestaat en welke betekenis de naam heeft gehad moet nog onderzocht worden. Ten tijde van Jan Hendrik's huwelijk, waren zowel zijn ouders als ook de ouders van zijn Bruid Maria Gertrudis Peters reeds overleden.

Zoon van Pieter Haagmans (zie II.2) en Maria Johanna Mulders, Landbouwerse.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-04-1849 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.28 Echtgenote is Maria Gertrudis Peeters, 24 jaar oud, geboren op 02-09-1824 te Beek, dochter van Jan Hendrik Peeters, Koster, en Maria Cornelia Haagmans.

Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Maria Hubertina, geboren op 13-03-1850 te Beek, overleden op 05-11-1851 te Beek op 1-jarige leeftijd.
2.  Jan Hubert (zie IV.12).
3.  Johannes Hendrikus Hubertus, Cafehouder, geboren op 20-08-1852 te Beek, overleden op 24-09-1897 te Beek op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-08-1885 te Beek met Philomena Haerden, 34 jaar oud, geboren op 27-12-1850 te Geleen.

Zij was eerder weduwe van Jan Jozef Willebrordus Houtvast.

Dochter van Jan Albert Haerden en Maria Christina Elisabeth Dols.

4.  Jan Willem Hubert, geboren op 14-05-1854 te Beek, overleden op 17-07-1867 te Beek op 13-jarige leeftijd.
5.  Barbara Josephina, geboren op 16-11-1855 te Beek.

In het CBG te Den Haag staat Barbara Josephina vermeld onder de naam Maria Hubertina Josephina. Waar hier een fout is binnengeslopen moet nog nader onderzocht worden.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-11-1883 te Beek met Hubertus Conrardus Leenders, 26 jaar oud, Kantoorbediende, geboren op 04-05-1857 te Maastricht, zoon van Johannes Wilhelmus Leenders en Maria Dominica Crollaer.

6.  Maria Catharina Hubertina (zie IV.20).

III.18 Jan Mathias Haagmans, Landbouwer, geboren op 15-02-1829 te Beek, overleden op 06-07-1869 te Beek op 40-jarige leeftijd. Bron: BS Beek inv.nr.36 akte 31, zoon van Pieter Haagmans (zie II.2) en Maria Johanna Mulders, Landbouwerse.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1854 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.28 met Barbara Josephina Smeijsters, Herbergierster, geboren circa 1820 te Beek, overleden op 16-07-1906 te Beek, dochter van Servaas Smeijsters en Maria Agnes Piels.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Agnes, geboren op 07-07-1855 te Beek, overleden op 24-02-1929 te Beek op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-01-1884 te Beek met Jan Hubert Lemmens, Schrijnwerker.
2.  Jan Servaas Hubert, geboren op 03-05-1857 te Beek, overleden op 09-08-1896 te Beek op 39-jarige leeftijd.
3.  Jan Hubert, geboren op 02-05-1859 te Beek, overleden op 22-02-1860 te Beek, 296 dagen oud.
4.  Maria Barbera, geboren op 12-05-1861 te Beek, overleden op 14-10-1872 te Beek op 11-jarige leeftijd.

IV.12 Jan Hubert Haagmans, Mijnwerker Landbouwer, geboren op 08-05-1851 te Beek. Bron: BS Beek inv.nr.9 akte 26 (gezindte: RK), overleden op 05-06-1914 te Kerkrade op 63-jarige leeftijd.

Voor zijn huwelijk op 20 november 1877 met Anna Maria Josepha Mijnes (Mines) is Jan Hubert op 26 Juli 1877 naar Kerkrade vertrokken en heeft zich daar gehuisvest. Het mag duidelijk zijn, dat de Kerkraadse tak op genoemde datum is ontstaan. Economische motieven (mijnbouw) zijn waarschijnlijk de bepalende factor geweest, die Jan Hubert heeft doen besluiten om naar Kerkrade te verhuizen.

Zoon van Jan Hendrik Haagmans (zie III.15) en Maria Gertrudis Peeters.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1877 te Kerkrade met Anna Maria Josepha Mijnes, 19 jaar oud, geboren op 20-08-1858 te Schaesberg (gezindte: RK), overleden op 04-09-1921 te Kerkrade op 63-jarige leeftijd.

De naam Mijnes werd ook veelvuldig als Mines, Mienes of Mynes geschreven en in de documenten aangetroffen.

Dochter van Martin Joseph Mines, Arbeider, en Maria Agnes Janssen.


Uit dit huwelijk:
1.  Maria Gertrudis (zie V.2).
2.  Hendrik Jozeph (zie V.3).
3.  Jan Joseph (zie V.6).
4.  Hubert Hendrik (zie V.8).
5.  Jan Hendrik Hubert, Mijnwerker, geboren op 22-06-1887 te Kerkrade, overleden op 12-10-1952 te Kerkrade op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-01-1920 te Kerkrade met Anna Maria Agnes van den Hoff, 47 jaar oud, geboren op 04-06-1872 te Simpelveld, overleden op 20-06-1962 te Kerkrade op 90-jarige leeftijd.

Zij was weduwe van Joseph Kockelkorn.

Dochter van Paulus Hubert van den Hoff en Anna Maria Agatha Janssen.

6.  Hubert Conraad Willem (zie V.12).
7.  Frans Willem Joseph, geboren op 14-01-1890 te Kerkrade (gezindte: RK), overleden op 17-04-1890 te Kerkrade, 93 dagen oud.
8.  Maria Hubertina, geboren op 25-04-1891 te Kerkrade (gezindte: RK), overleden op 02-05-1891 te Kerkrade, 7 dagen oud.
9.  Maria Gertrudis (Gertraud) (zie V.17).
10.  Mathijs Jozef (Matjeu) (zie V.18).
11.  Leonard Joseph (zie V.20).
12.  Jan Pieter, geboren op 31-08-1900 te Kerkrade. Bron: BS Kerkrade inv.nr.24 akte 306, overleden op 18-09-1900 te Kerkrade, 18 dagen oud. Bron: BS Kerkrade inv.nr.104 akte 179.

IV.20 Maria Catharina Hubertina Haagmans, geboren op 27-06-1864 te Beek, overleden op 13-05-1934 te Beek op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik Haagmans (zie III.15) en Maria Gertrudis Peeters.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1890 te Beek met Johannes Josephus Demandt, 30 jaar oud, Landbouwer-Rijtuigenverhuurder, geboren op 30-07-1859 te Urmond, zoon van Peter Joseph Demandt en Anna Maria Scheeren.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Hubert Joseph, geboren op 08-03-1891.
2.  Jean Alphonse, geboren op 29-04-1892.
3.  Maria Elisabeth Hendrika, geboren op 09-10-1893.
4.  Emile Jean Joseph, geboren op 25-02-1895.
5.  Emile Jean Joseph, geboren op 16-05-1896 te Beek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-10-1921 te Beek met Maria Anna Beckers, geboren te Beek, dochter van Wilhelmus Beckers en Maria Elisabeth Nijsten.
6.  Hendrik Willem Hubert, geboren op 01-04-1898, overleden op 03-10-1898 te Beek, 185 dagen oud.

Hendrik Willem was de eerstgeborene van een tweeling. Zij zijn beide na 6 en na 4 maanden overleden.

 

7.  Willem Hubert Antoon, geboren op 01-04-1898, overleden op 13-08-1898 te Beek, 134 dagen oud.

Willem Hubert was het tweede geborene kind van een tweeling. Zij zijn beide na 4 en na 6 maanden overleden.


8.  Maria Catharina Hubertina, geboren op 17-02-1900.
9.  Jan Hendrik Hubertus, geboren op 22-05-1902.

V.2 Maria Gertrudis Haagmans, geboren op 24-09-1878 te Kerkrade, overleden op 04-04-1931 te Kerkrade op 52-jarige leeftijd, dochter van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1906 te KERKRADE met Joseph Handels, 23 jaar oud, geboren op 25-04-1883 te Kerkrade, overleden op 18-05-1941 op 58-jarige leeftijd, zoon van Jan Joseph Handels en Maria Elisabeth Konsten.
Uit dit huwelijk:
1.  Joseph (zie VI.1).
2.  Clara (zie VI.5).
3.  Toon (zie VI.6).
4.  Berhta (zie VI.9).
5.  Lies (zie VI.11).
6.  Maria, geboren op 03-10-1920.

V.3 Hendrik Jozeph Haagmans, Veldwachter, geboren op 17-08-1880 te Kerkrade, overleden op 20-02-1945 op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-04-1904 te Kerkrade met Maria Mechtildes Antoinetta Hennen, geboren te Spaubeek, dochter van Joannes Andreas Hennen en Anna Maria Moonen.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 16-08-1916 te Kerkrade met Maria Hilbertina Schmitz, dochter van Johann Schmitz en Elisabeth Mommertz.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Clementina Maria (Tine), geboren op 20-09-1904 te Kerkrade, overleden op 21-10-1979 te Ubach over Worms op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes (Jan) Fuhren, geboren op 18-08-1881, overleden op 02-03-1971 op 89-jarige leeftijd.

V.6 Jan Joseph Haagmans, Mijnwerker en later Horeca, geboren op 16-05-1883 te Kerkrade-Chevremont, overleden op 30-09-1952 op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-06-1908 te Kerkrade met Elizabeth Wehling, 22 jaar oud, geboren op 24-06-1885 te Kerkrade, overleden op 04-10-1941 op 56-jarige leeftijd, dochter van Jan Martin Wehling en Maria Catharina Josepha Barwasser.
Uit dit huwelijk:
1.  Martin (zie VI.15).
2.  Anna Katharina (Käthie) (zie VI.18).
3.  Wiel (zie VI.19).
4.  Jacob Jozef (Sjaak) (zie VI.21).
5.  Jan Hendrik Hubertus, geboren op 08-04-1919 te Kerkrade, overleden op 21-08-1919, 135 dagen oud.
6.  Jan Hubert Jozef (zie VI.24).
7.  Agnes (zie VI.27).

V.8 Hubert Hendrik Haagmans, Boekdrukker/Fotograaf, geboren op 09-06-1884 te Kerkrade, overleden op 10-11-1968 te Zürich Zwitserland op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd met Emma Thoman, geboren op 14-09-1890.
Uit dit huwelijk:
1.  Annelie (zie VI.29).
2.  Walter (zie VI.30).

V.12 Hubert Conraad Willem Haagmans, Mijnwerker, geboren op 12-10-1888 te Kerkrade, overleden op 09-03-1957 te Kerkrade op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-10-1913 te Kerkrade met Maria Hubertina Grachten, 28 jaar oud, geboren op 05-05-1885 te Echt, overleden op 29-03-1951 te Kerkrade op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Henricus Grachten en Gertrudis Welters.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria (zie VI.34).
2.  Trautchen (zie VI.36).
3.  Jan Jozef, geboren rond 1921, overleden op 18-11-1922.
4.  Lies (zie VI.39).
5.  Hein.

V.17 Maria Gertrudis (Gertraud) Haagmans, Melkhandel, geboren op 01-07-1893 te Kerkrade, overleden op 03-06-1947 te Kerkrade op 53-jarige leeftijd, dochter van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-10-1912 te Kerkrade met Jan Jozef Handels, 27 jaar oud, Mijnwerker, geboren op 05-11-1884 te Kerkrade, overleden op 15-01-1954 te Kerkrade op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Joseph Handels en Maria Elisabeth Consten.
Uit dit huwelijk:
1.  Jozef (zie VI.41).
2.  Antoon Jan Josef (Toon) (zie VI.43).
3.  Maria Hubertina (Bertha) (zie VI.46).
4.  Maria Elisabeth (zie VI.48).
5.  Agnes, geboren op 12-09-1935.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1957 te Kerkrade met Guus Zeguers, 32 jaar oud, Groepsleider, geboren op 30-10-1924.

V.18 Mathijs Jozef (Matjeu) Haagmans, Directeur Wegenbouw, geboren op 17-11-1895 te Kerkrade, overleden op 16-11-1967 te Eygelshoven op 71-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1967 te Kerkrade.

 

Behalve Directeur van de N.V. Moderne Wegenbouw te Heerlen, was Mathijs eerder bankbediende, cafehouder en onderwijzer in het lager onderwijs.

Mathijs was een echt verenigingsmens en met name de zangverenigingen golden zijn speciale belangstelling. Van vrijwel elke muziek of zangvereniging was hij wel voorzitter, bestuurslid of beschermheer.

Zoon van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-09-1920 te Kerkrade met Josephina Vandermühlen,

 

34 jaar oud, geboren op 03-10-1885 te Kohlscheid Duitsland, overleden op 15-07-1953 te Kerkrade op 67-jarige leeftijd.

De naam Van der Meulen komt in verschillende varianten voor: Vandermeulen, Vandermolen, VonderMühlen. De meesten Vandermeulens zijn in Pannesheide geboren.
Uit verhalen is gebleken dat de oorspronkelijke naam Vandermühlen was en dat slechts een persoon door een verschrijving bij de gemeente Kerkrade de naam Vandermeulen heeft gekregen.

Zie ook de tekst bij Dochter van Cornelis Vandermühlen en Maria Josepha Gilliam.

Uit dit huwelijk:
1.  Keety (zie VI.52).
2.  Wiel (zie VI.53).
3.  Mathijs Jozef Geertruida (Jo) (zie VI.55).
4.  Hub (zie VI.57).

V.20 Leonard Joseph Haagmans, geboren op 20-05-1897 te Kerkrade, overleden op 18-08-1977 te Spaubeek op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubert Haagmans (zie IV.12) en Anna Maria Josepha Mijnes.


Gehuwd met Anna Josephina Apers, geboren op 05-03-1895 te Vlodrop, overleden op 25-10-1963 te Heerlen op 68-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Marie Josephina (Kitty) (zie VI.60).
2.  Lou (zie VI.61).
3.  Jo (zie VI.63).
4.  Lien (zie VI.66).
5.  Leo (zie VI.67).

VI.1 Joseph Handels, geboren op 25-02-1907, overleden op 07-09-1974 op 67-jarige leeftijd, zoon van Joseph Handels en Maria Gertrudis Haagmans (zie V.2).
Gehuwd (1) met Barbara Weckseler, geboren op 09-02-1908, overleden op 16-11-1959 op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Josephine Weckseler, geboren op 22-11-1905.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Joseph, geboren op 26-10-1935.
2.  Hendrik, geboren op 13-07-1942.
3.  Frans, geboren op 18-03-1948.

VI.5 Clara Handels, geboren op 12-05-1908, dochter van Joseph Handels en Maria Gertrudis Haagmans (zie V.2).
Gehuwd met Hubert Pottgens, geboren op 19-11-1905.
Uit dit huwelijk:
1.  Jos, geboren op 13-05-1935.
2.  Anneke, geboren op 19-10-1937.
3.  Frans, geboren op 08-07-1951.

VI.6 Toon Handels, geboren 1909, overleden op 02-10-1965, zoon van Joseph Handels en Maria Gertrudis Haagmans (zie V.2).
Gehuwd met Maria Jurgen.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, geboren op 24-12-1943.

VI.9 Berhta Handels, geboren op 09-10-1911, dochter van Joseph Handels en Maria Gertrudis Haagmans (zie V.2).
Gehuwd met L. E. H. Jeurissen, geboren op 01-01-1892, overleden op 11-01-1969 op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jo, geboren op 15-12-1935.
2.  Henriette, geboren op 10-11-1942.
3.  Leon, geboren op 05-04-1947.

VI.11 Lies Handels, geboren op 05-05-1913, dochter van Joseph Handels en Maria Gertrudis Haagmans (zie V.2).
Gehuwd met W. J. Sangen, geboren op 30-07-1908, overleden op 21-02-1966 op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Math. J. Geboren op 19-12-1939.
2.  Finny, geboren op 03-09-1941.
3.  Clara, geboren op 30-08-1946.

VI.15 Martin Haagmans, geboren op 29-03-1909, zoon van Jan Joseph Haagmans (zie V.6) en Elizabeth Wehling.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-03-1943 met Louise Schijns, 29 jaar oud, geboren op 20-12-1913.
Uit dit huwelijk:
1.  Jo, geboren op 18-04-1945.
2.  Karel, geboren op 05-07-1946.
3.  Victoria, geboren op 16-01-1951.
4.  Marianne, geboren op 20-09-1953.

VI.18 Anna Katharina (Käthie) Haagmans, geboren op 17-08-1910, overleden op 18-01-2004 op 93-jarige leeftijd, dochter van Jan Joseph Haagmans (zie V.6) en Elizabeth Wehling.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-08-1935 met Winand Kockelkorn, 30 jaar oud, geboren op 20-03-1905, overleden op 19-09-1979 op 74-jarige leeftijd.


Uit dit huwelijk:
1.  Johan Hendrik Winand (zie VII.18).
2.  Jo, geboren op 06-01-1938, overleden op 14-06-1948 op 10-jarige leeftijd.
3.  Agnes Maria Catharina, Lerares, geboren op 24-01-1940.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-09-1963 met Peter Pastoor, 29 jaar oud, geboren op 02-06-1934.
4.  Martin Joseph Winand, Architect, geboren op 23-10-1943.
5.  Winand Joseph Franklin (zie VII.24).

VI.19 Wiel Haagmans, geboren op 13-12-1911, zoon van Jan Joseph Haagmans (zie V.6) en Elizabeth Wehling.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-01-1939 met Keety Boss, 27 jaar oud, geboren op 31-08-1911, overleden op 27-11-1965 op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Ans, geboren op 29-05-1939.
2.  Elise, geboren op 04-09-1940.
3.  Kitty, geboren op 18-09-1943.
4.  Wim, geboren op 13-06-1945.
5.  Jan, geboren op 21-07-1946.
6.  Robertus Jacobus Marie José (zie VII.31).
7.  Dirk, geboren op 06-06-1952.

VI.21 Jacob Jozef (Sjaak) Haagmans, geboren op 20-10-1915, overleden op 08-02-2000 op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan Joseph Haagmans (zie V.6) en Elizabeth Wehling.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-1942 met Johanna Clara Theodora Maria (Jo) Goossen, 23 jaar oud, geboren op 09-01-1919.
Uit dit huwelijk:
1.  Jozef Theodorus Jacques Maria (Jo) (zie VII.34).
2.  Catharina Aleida Theodora Elizabeth (Karin) (zie VII.37).

VI.24 Jan Hubert Jozef Haagmans, Beambte Algemeen Mijnwerkersfonds, geboren op 13-05-1921 te Kerkrade, overleden op 02-09-1979 op 58-jarige leeftijd, zoon van Jan Joseph Haagmans (zie V.6) en Elizabeth Wehling.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-09-1945 met Maria Elizabeth Kramer, 21 jaar oud, geboren op 06-02-1924.
Uit dit huwelijk:
1.  Jozef Johannes Rudolf, geboren op 26-02-1946.
2.  Elisabeth Catharina Johanna, geboren op 13-10-1947.
3.  Johanna Maria Herman, geboren op 22-02-1953.
4.  Maria Elisabeth Paul, geboren op 02-04-1964.

VI.27 Agnes Haagmans, geboren op 26-11-1924, overleden jan. 2007 te Canada, dochter van Jan Joseph Haagmans (zie V.6) en Elizabeth Wehling.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1950 met Leo Quaedflieg, 24 jaar oud, geboren op 02-10-1925.
Uit dit huwelijk:
1.  Fran, geboren op 09-04-1952.

VI.29 Annelie Haagmans, geboren op 09-07-1917, overleden op 26-11-1992 op 75-jarige leeftijd, dochter van Hubert Hendrik Haagmans (zie V.8) en Emma Thoman.
Gehuwd met Pierre Felix Gautschy, geboren op 08-05-1917, overleden circa 1994.
Uit dit huwelijk:
1.  Dominique Gerrit, geboren op 10-09-1944.
2.  Martina (zie VII.45).

VI.30 Walter Haagmans, geboren op 12-01-1923, zoon van Hubert Hendrik Haagmans (zie V.8) en Emma Thoman.
Gehuwd (1) met Rosa Zellweger, geboren op 21-05-1924, overleden op 31-08-1967 op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Lieselotte Fehse, geboren op 23-10-1928.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Stephan, geboren op 11-03-1958.
2.  Bruno, geboren op 25-08-1963.

VI.34 Maria Haagmans, geboren op 21-09-1914, dochter van Hubert Conraad Willem Haagmans (zie V.12) en Maria Hubertina Grachten.
Gehuwd met Willem Lennerts, geboren op 11-11-1911.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, geboren op 16-12-1941.
2.  Hanny, geboren op 17-07-1943.
3.  Sjaak, geboren op 27-06-1945.
4.  Lies, geboren op 04-10-1951.
5.  Jose, geboren op 19-06-1953.

VI.36 Trautchen Haagmans, geboren op 15-12-1918 te Kerkrade, overleden op 06-03-1989 te Schaesberg op 70-jarige leeftijd, dochter van Hubert Conraad Willem Haagmans (zie V.12) en Maria Hubertina Grachten.
Gehuwd met Jozef (Jo) Dederen, geboren op 10-12-1915.
Uit dit huwelijk:
1.  Mia, geboren op 26-11-1940.
2.  Wiel, geboren op 23-07-1947.

VI.39 Lies Haagmans, geboren op 05-09-1926, dochter van Hubert Conraad Willem Haagmans (zie V.12) en Maria Hubertina Grachten.
Gehuwd met Jo America, geboren op 26-04-1925.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, geboren op 30-05-1950.

VI.41 Jozef Handels, Melkgroothandelaar, geboren op 16-10-1913 te Kerkrade, zoon van Jan Jozef Handels, Mijnwerker, en Maria Gertrudis (Gertraud) Haagmans (zie V.17).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-07-1942 te Kerkrade met Trautje Boss, 18 jaar oud, geboren op 03-12-1923 te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, Barkeeper, geboren op 26-07-1944 te Kerkrade.
2.  Martien (zie VII.57).
3.  Ton (zie VII.59).

VI.43 Antoon Jan Josef (Toon) Handels, Mijnopzichter, geboren op 01-01-1915 te Kerkrade, overleden op 10-01-1985 te Kerkrade op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Jozef Handels, Mijnwerker, en Maria Gertrudis (Gertraud) Haagmans (zie V.17).
Gehuwd met Helen Pouwels, geboren op 29-09-1920.
Uit dit huwelijk:
1.  Antoinette (zie VII.62).
2.  Arno, geboren op 29-05-1945, overleden op 20-02-1946, 267 dagen oud.
3.  Jo (zie VII.64).
4.  Antoon Josef Barbara (Toine), Rijksambtenaar, geboren op 16-11-1959.

Toine heeft sinds zijn huwelijk de naam van zijn echtgenote aangenomen.
Hij heet dus eigenlijk A.J.B. Masala.

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 15-12-1998 met Teresa Masala, 33 jaar oud, geboren op 15-03-1965.


VI.46 Maria Hubertina (Bertha) Handels, geboren op 11-07-1919 te Kerkrade, overleden 2003, dochter van Jan Jozef Handels, Mijnwerker, en Maria Gertrudis (Gertraud) Haagmans (zie V.17).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1944 te Kerkrade met Frans Hubert Kuypers, 23 jaar oud, Rijksambtenaar, geboren op 11-12-1920, zoon van Hubert Kuypers en Anna Huyten.
Uit dit huwelijk:
1.  Hubertus Gerardus Franciscus, Ziekenverpleger, geboren op 10-05-1945 te Kerkrade.
2.  Jan Joseph Anna (zie VII.69).
3.  Joseph Anna (zie VII.71).

VI.48 Maria Elisabeth Handels, geboren op 16-09-1926 te Heerlen, dochter van Jan Jozef Handels, Mijnwerker, en Maria Gertrudis (Gertraud) Haagmans (zie V.17).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-07-1949 te Kerkrade met Johan Frissen, 26 jaar oud, Rijksambtenaar, geboren op 07-09-1922 te Heerlen, overleden op 17-08-1984 op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Marjan (zie VII.74).
2.  John (zie VII.75).

VI.52 Keety Haagmans, geboren op 27-09-1922 te Kerkrade, dochter van Mathijs Jozef (Matjeu) Haagmans (zie V.18) en Josephina Vandermühlen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-08-1948 te Kerkrade met Nicolas Marie Joseph Zeijen, 29 jaar oud, Musicus, geboren op 19-02-1919 te Kerkrade, overleden op 05-06-2000 op 81-jarige leeftijd.

Nico was ruim 25 jaar organist van Rolduc. Daarnaast was hij directeur van de muziekschool te Kerkrade en oud docent van de R.K.S.G. Serviam te Sittard.

Zoon van Pieter Hubert Zeijen en Maria Catharina Josepha Bemelmans.

Uit dit huwelijk:
1.  Pierre J. M. (zie VII.77).
2.  Mathieu J. M. (zie VII.79).
3.  Josine E. J. M. (zie VII.83).
4.  Gie M. J. (zie VII.84).
5.  Emile J. l. (zie VII.86).

VI.53 Wiel Haagmans, Directeur Wegenbouw NOVO B.V. Geboren op 01-01-1925 te Kerkrade, overleden op 08-04-1998 te Kerkrade op 73-jarige leeftijd, zoon van Mathijs Jozef (Matjeu) Haagmans (zie V.18) en Josephina Vandermühlen.

Gehuwd met Elly Muris, geboren op 08-05-1926, overleden op 18-02-1992 te Kerkrade op 65-jarige leeftijd, begraven op 22-02-1992 te Kerkrade.

Uit dit huwelijk:
1.  Mathieu Peter (Tjeu) (zie VII.88).
2.  Catharina P. T. (Karin) (zie VII.91).

VI.55 Mathijs Jozef Geertruida (Jo) Haagmans, Plv. Rector Thomascollege, geboren op 01-03-1928 te Kerkrade (gezindte: RK), overleden op 06-01-2007 om 06.55 uur te Venlo op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-01-2007 te Blerick.

   

Jo staat bekend om zijn veelzijdigheid. Hij was al op jonge leeftijd erg sportief in atletiek en handbal. In militaire dienst bereikte hij de rang van Kapitein.

Hij was 10 jaar leraar Wiskunde aan het Marianum te Venlo, hierna maakte hij de overstap naar het St.Thomascollege te Venlo als leraar Wiskunde en later plaatsvervangend Rector. Hier heeft hij tot 1988 (VUT) buiten het lesgeven, het beheer van de school onder zijn hoede gehad en zichzelf bekwaamd tot computerdeskundige.

Dit laatste komt vooral tot uiting in zijn zelfgeschreven programma's over en zijn kennis van de edele kookkunst. Jo mag zich "Grand Maitre de Cuisine", noemen en binnen het Vlaamse Wijngilde voert hij de titel "Grootmeester Wijnproever".

Zoon van Mathijs Jozef (Matjeu) Haagmans (zie V.18) en Josephina Vandermühlen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-07-1956 te Blerick met Johanna Cornelia Theresia Vos, 23 jaar oud, geboren op 26-04-1933 te Maasbree (gezindte: RK), dochter van Eugenius Johannes Stephanus Marie Vos, Arts te Blerick, en Jacoba Susanna Schuddeboom.

Uit dit huwelijk:
1.  Paulus Mathijs Eugenius (Paul),

 

geboren op 22-04-1957 te Venlo (gezindte: RK), overleden op 15-06-1976 te Venlo op 19-jarige leeftijd, begraven te Venlo.

2.  Monica Catharina Eugenia (Monique), Boekhouder, geboren op 29-03-1958 te Venlo (gezindte: RK).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-11-1987 te Belfeld met Pierre Josef Martha Maria Alberts, 34 jaar oud, ICT, geboren op 27-03-1953 te Tegelen (gezindte: RK).

Pierre is degene van de Albertsen die na het zien en lezen van enkele genealogieën werd gestimuleerd om ook in eigen familie het genealogisch onderzoek te starten. Dankzij Oma Alberts geboren in 1896, werd Pierre in de goede richting gestuurd in dit onderzoek.

Oma vertelde dat de Albertsen heel vroeger protestanten waren die zich katholiek lieten dopen omdat ze in Venlo van geloofswege minder werden geaccepteerd. Oma wist nog te vertellen, dat de familie Alberts ergens uit Holland moest komen maar niet uit welke plaats of stad.

Na enkele bezoeken aan het Gemeentearchief te Venlo bleek al vlug dat een zekere Hermanus Alberts welke geboren was te IJsselmonde tot dat moment ons aller stamvader was en het geheugen van Oma Alberts nog uitstekend functioneert.
Maar het verder zoeken naar de andere voorouders werd voortgezet en de archieven van Rotterdam, Den Haag en Schoonhoven werden diverse keren bezocht. Het zoeken alsmede het vinden van voorouders verliep voorspoedig.

In het archief van Schoonhoven spraken wij met Dhr. Leo van Waalwijk, die vertelde dat vele Albertsen uit de Krimpenerwaard inclusief onze eigen tak van IJsselmonde-Venlo, oorspronkelijk afstammen van een Patriciërs-familie Alberts waarvan verschillende leden toentertijd deel uitmaakte van de Magistraat te Venlo.

Ook las ik in een genealogisch tijdschrift, dat er een onuitgegeven genealogie bestond van deze oude familie Alberts, die inderdaad haar bakermat in Venlo had staan. Deze genealogie is opgesteld door Lambert Josef Eduard Keuller (1813-1864) notaris en amateurhistoricus. Echter deze genealogie is door hem nooit afgemaakt.

Jan Verzijl (1897-1967) historicus, genealoog en heraldicus, heeft aan de hand van de genealogie van Keuller in de jaren 1920 en later getracht om de genealogie Alberts verder uit te werken en te completeren. Echter Jan Verzijl ging nogal vrijelijk met vele gegevens om en mede daarom zijn niet al zijn conclusies even betrouwbaar. genealogie van Keuller is ondergebracht in een privéarchief te Roermond en daar heb ik de vroegste gegevens kunnen overnemen.
In het CBG te Den Haag is ook een versie van Jan Verzijl te zien en deze versie is inmiddels ook in fotocopy in mijn bezit en in het GA te Venlo.

Verder heeft Pierre de computer als verlengstuk van de genealogie als hobby en is ook radiozendamateur onder de roepnaam PD0HCY.

Zoon van Hendricus Petrus Leonardus Alberts, Electronicus, en Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts.

3.  Thomas Nicolaas Wilhelmus (Tom) (zie VII.96).
4.  Petrus Arnoldus Hubertus (Naud) (zie VII.98).
5.  Johanna Lucia Jacoba (Hanneke) (zie VII.101).
6.  Jozef Martin Gerardus (Jop) (zie VII.102).

VI.57 Hub Haagmans, Drogist, geboren op 29-08-1932 te Kerkrade (gezindte: RK), zoon van Mathijs Jozef (Matjeu) Haagmans (zie V.18) en Josephina Vandermühlen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-02-1960 te Bladel met Greetje de Veer, 25 jaar oud, Drogiste, geboren op 30-08-1934 te Bladel (gezindte: RK), dochter van Josepus Adrianus Franciscus de Veer en Anna Elisabeth Manders.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathijs Elisabeth Eric (zie VII.104).
2.  Roger Henrica Nicolaas (zie VII.106).
3.  Maria Wilhelmus Rita (zie VII.109).

VI.60 Catharina Marie Josephina (Kitty) Haagmans, geboren op 03-07-1924 (gezindte: RK), dochter van Leonard Joseph Haagmans (zie V.20) en Anna Josephina Apers.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-07-1953 met Gerard Hubert (Sjir) Dirrix, 37 jaar oud, leraar en conrector van het Hoensbroekse St. Janscollege, geboren op 16-12-1915 te Hoensbroek (gezindte: RK), overleden op 21-11-2001 te Sittard op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hubert, geboren op 15-08-1954.
2.  Leon, geboren op 18-09-1956.
3.  Anja, geboren op 30-05-1959.

VI.61 Lou Haagmans, geboren op 23-08-1925, zoon van Leonard Joseph Haagmans (zie V.20) en Anna Josephina Apers.
Gehuwd met Elly Crijns, geboren op 11-04-1925.
Uit dit huwelijk:
1.  Anneloes, geboren op 20-08-1952.
2.  Kitty, geboren op 10-09-1953.

VI.63 Jo Haagmans, geboren op 20-12-1927, zoon van Leonard Joseph Haagmans (zie V.20) en Anna Josephina Apers.
Gehuwd met Enny Boumans, geboren op 21-09-1924.
Uit dit huwelijk:
1.  Bart Leonard, geboren op 25-03-1963.
2.  Roel Leonard Johannes, geboren op 15-11-1965.
3.  Monique Maria, geboren op 23-11-1966.

VI.66 Lien Haagmans, geboren op 12-06-1930, dochter van Leonard Joseph Haagmans (zie V.20) en Anna Josephina Apers.
Gehuwd met Jacques Notermans, geboren op 29-11-1930.
Uit dit huwelijk:
1.  Marlou, geboren op 15-01-1960.
2.  Paul, geboren op 30-04-1962.

VI.67 Leo Haagmans, geboren op 02-12-1934, zoon van Leonard Joseph Haagmans (zie V.20) en Anna Josephina Apers.
Gehuwd met Wies Van Den Akker.
Uit dit huwelijk:
1.  Michael.
2.  Steven.

VII.18 Johan Hendrik Winand Kockelkorn, geboren op 06-08-1936, zoon van Winand Kockelkorn en Anna Katharina (Käthie) Haagmans (zie VI.18).
Gehuwd 08-1960 met Lyn Hall, geboren op 14-01-1940.
Uit dit huwelijk:
1.  Carola.

VII.24 Winand Joseph Franklin Kockelkorn, geboren op 14-10-1946, zoon van Winand Kockelkorn en Anna Katharina (Käthie) Haagmans (zie VI.18).
Gehuwd met Noëlle Thelen.
Uit dit huwelijk:
1.  Joost, geboren op 29-02-1976.
2.  Bart, geboren op 21-08-1978.
3.  Eveline, geboren op 13-07-1983.

VII.31 Robertus Jacobus Marie José Haagmans, geboren op 01-02-1950, zoon van Wiel Haagmans (zie VI.19) en Keety Boss.
Gehuwd met Anske Josephina Alberta Teunissen, geboren op 12-03-1953.
Uit dit huwelijk:
1.  Robert Willem, geboren op 08-08-1971.
2.  Thomas Gerardus, geboren op 04-06-1974.

VII.34 Jozef Theodorus Jacques Maria (Jo) Haagmans, oud directeur woningstichting Land van Rode te Kerkrade, geboren op 23-05-1943 te Kerkrade, zoon van Jacob Jozef (Sjaak) Haagmans (zie VI.21) en Johanna Clara Theodora Maria (Jo) Goossen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-08-1965, gehuwd voor de kerk op 15-01-1966 met Maria Katharina Hubertina Graaf, 22 jaar oud, geboren op 15-06-1943 te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
1.  Arjan Jaques Maria (zie VIII.7).
2.  Ira Maria, Mr. juridisch medewerker gemeente Sittard Geleen, geboren op 29-06-1974.

VII.37 Catharina Aleida Theodora Elizabeth (Karin) Haagmans, geboren op 05-11-1949 te Kerkrade, dochter van Jacob Jozef (Sjaak) Haagmans (zie VI.21) en Johanna Clara Theodora Maria (Jo) Goossen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-02-1969, gehuwd voor de kerk op 22-02-1969 met Gustaaf Adolf Mathieu Anna Wijnen, 22 jaar oud, Onderwijzer, geboren op 25-11-1946 te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
1.  Michael Jacques Anna, Software Ingenieur, geboren op 11-05-1971 te Kerkrade.
2.  Diana Johanna Mathieu (zie VIII.12).

VII.45 Martina Gautschy, geboren op 15-11-1947, dochter van Pierre Felix Gautschy en Annelie Haagmans (zie VI.29).
Gehuwd met James Leon Cretin, geboren op 15-11-1942.
Uit dit huwelijk:
1.  Stephane Jacques, geboren op 02-06-1967.
2.  Olivier Laurent Alexandre, geboren op 21-06-1968.

VII.57 Martien Handels, Chauffeur, geboren op 05-12-1945 te Kerkrade, zoon van Jozef Handels (zie VI.41) en Trautje Boss.
Gehuwd met T. Langemeijer.
Uit dit huwelijk:
1.  Angeliek, geboren op 31-01-1968 te Kerkrade.
2.  Pierre, geboren op 16-07-1977 te Kerkrade.

VII.59 Ton Handels, Chauffeur, geboren op 03-03-1949 te Kerkrade, zoon van Jozef Handels (zie VI.41) en Trautje Boss.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-12-1969 te Kerkrade met L. Slangen, 20 jaar oud, geboren op 10-07-1949, dochter van Jozef Slangen en Agnes van den Hoff.
Uit dit huwelijk:
1.  Patrick, geboren op 16-07-1969 te Kerkrade.
2.  Biorn, geboren op 06-02-1979 te Kerkrade.

VII.62 Antoinette Handels, Tandarts assistente, geboren op 21-05-1944, dochter van Antoon Jan Josef (Toon) Handels (zie VI.43) en Helen Pouwels.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-03-1967 te Kerkrade met Johannes F. Repin, 26 jaar oud, Chemisch Ingenieur, geboren op 24-08-1940, zoon van Frits Repin en Mathilde Kavcic.
Uit dit huwelijk:
1.  Ivo, geboren op 26-10-1968.
2.  Claudy, geboren op 16-11-1970.

VII.64 Jo Handels, Chauffeur, geboren op 21-02-1948 te Kerkrade, overleden op 25-12-2003 te Kerkrade op 55-jarige leeftijd, zoon van Antoon Jan Josef (Toon) Handels (zie VI.43) en Helen Pouwels.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-11-1969 met J. Drozdz, 20 jaar oud, geboren op 30-01-1949, dochter van Janec Drozdz en Jozefin Machino.
Uit dit huwelijk:
1.  Quint, geboren op 01-09-1974 te Kerkrade.

VII.69 Jan Joseph Anna Kuypers, Ingenieur, geboren op 15-02-1948 te Kerkrade, zoon van Frans Hubert Kuypers, Rijksambtenaar, en Maria Hubertina (Bertha) Handels (zie VI.46).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1975 met Willy Van De Broek, 25 jaar oud, geboren op 21-03-1950, dochter van van de Broek en Simons.
Uit dit huwelijk:
1.  Ronny, geboren op 12-07-1979.
2.  Marlou, geboren op 03-09-1982.

VII.71 Joseph Anna Kuypers, Project Ontwikkelaar, geboren op 08-10-1952 te Schiedam, zoon van Frans Hubert Kuypers, Rijksambtenaar, en Maria Hubertina (Bertha) Handels (zie VI.46).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-09-1974 met Fian Ritt, 22 jaar oud, geboren op 27-06-1952 te Tegelen, dochter van Jo Ritt en Jo van Rhee.
Uit dit huwelijk:
1.  Femmy, geboren op 21-05-1977 te Venlo.
2.  Maarten, geboren op 20-04-1979 te Venlo.

VII.74 Marjan Frissen, geboren op 12-05-1950, dochter van Johan Frissen, Rijksambtenaar, en Maria Elisabeth Handels (zie VI.48).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-11-1975 te Eysden met Robert Wiche, 29 jaar oud, Project Leider, geboren op 02-09-1946 te Eysden.
Uit dit huwelijk:
1.  Linda, geboren op 05-07-1979.
2.  Roy, geboren op 18-09-1983.

VII.75 John Frissen, Penitentiaire Inrichtingswerker, geboren op 08-07-1952 te Kerkrade, zoon van Johan Frissen, Rijksambtenaar, en Maria Elisabeth Handels (zie VI.48).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-10-1971 met Mieke Willems, 18 jaar oud, geboren op 22-04-1953.
Uit dit huwelijk:
1.  Rebecca, geboren op 21-04-1972.
2.  Ramon, geboren op 05-01-1979.

VII.77 Pierre J. M. Zeijen, leraar, geboren op 20-06-1949 (gezindte: RK), zoon van Nicolas Marie Joseph Zeijen, Musicus, en Keety Haagmans (zie VI.52).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-07-1981 met M. G. A. Beurskens, 21 jaar oud, geboren op 15-10-1959 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
1.  Georgette Emile Maria Gabrielle, geboren op 17-11-1986 (gezindte: RK).
2.  Camiel Guillaume Ingrid Pierre, geboren op 21-10-1988 (gezindte: RK).

VII.79 Mathieu J. M. Zeijen, Musicus, geboren op 31-12-1950 te Kerkrade (gezindte: RK), zoon van Nicolas Marie Joseph Zeijen, Musicus, en Keety Haagmans (zie VI.52).
Gehuwd (1) circa 1981 met Danja Genova, geboren op 14-02-1954.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 25-09-1985 met Yvonne J. O. M. Nysten, 22 jaar oud, Zangeres, geboren op 07-02-1963.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Nicolai, geboren op 27-03-1981.

VII.83 Josine E. J. M. Zeijen, geboren op 06-02-1954, dochter van Nicolas Marie Joseph Zeijen, Musicus, en Keety Haagmans (zie VI.52).
Gehuwd circa 1982 met Jos Kerssemeeckers.
Uit dit huwelijk:
1.  Marcus Hubertus Nicolaas, geboren op 24-04-1982.
2.  Sanne Alexandra Catharina Maria, geboren op 28-12-1986.

VII.84 Gie M. J. Zeijen, geboren op 06-02-1954, zoon van Nicolas Marie Joseph Zeijen, Musicus, en Keety Haagmans (zie VI.52).
Gehuwd circa 1994 met Eveliene Ros.
Uit dit huwelijk:
1.  Luka, geboren op 31-07-1994.

VII.86 Emile J. l. Zeijen, geboren op 30-12-1956, zoon van Nicolas Marie Joseph Zeijen, Musicus, en Keety Haagmans (zie VI.52).
Gehuwd circa 1989 met Daphne Allard.
Uit dit huwelijk:
1.  Milan Marcel, geboren op 25-07-1989.
2.  Sean Noël, geboren op 06-08-1991.

VII.88 Mathieu Peter (Tjeu) Haagmans, Administrateur, geboren op 22-07-1954 te Kerkrade, zoon van Wiel Haagmans (zie VI.53) en Elly Muris.
Gehuwd met Hubertina Johanna Anna (Inez) Clignet, geboren op 24-02-1960 te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
1.  Joep Daniël Karin, geboren op 30-12-1983 te Heerlen (vroedvrouwenschool).
2.  Luc Jos Moniek, geboren op 20-12-1985 te Kerkrade.

VII.91 Catharina P. T. (Karin) Haagmans, geboren op 16-12-1957 te Kerkrade, overleden op 11-07-1996 te Kerkrade op 38-jarige leeftijd, dochter van Wiel Haagmans (zie VI.53) en Elly Muris.


Gehuwd (1) 1980 met Epi Ketelaer, Ambtenaar, geboren op 31-05-1954.
Gehuwd (2) 1985 met Wiel van Drunen, Sportinstructeur.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jade, geboren op 16-09-1982.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Bart, geboren op 28-02-1987.

VII.96 Thomas Nicolaas Wilhelmus (Tom) Haagmans, Fysiotherapeut, geboren op 05-12-1959 te Venlo (gezindte: RK), zoon van Mathijs Jozef Geertruida (Jo) Haagmans (zie VI.55) en Johanna Cornelia Theresia Vos.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1988 te Venlo met Hélène Kerkhofs, 28 jaar oud, Voorlichtster gemeente Venlo, geboren op 30-11-1959 te Venlo (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
1.  Rik, geboren op 27-04-1990 te Venray.
2.  Yvonne, geboren op 21-09-1992 te Venlo.
3.  Michelle, geboren op 27-12-1995 te Venlo.

VII.98 Petrus Arnoldus Hubertus (Naud) Haagmans, Horecaondernemer, geboren op 26-11-1961 te Venlo (gezindte: RK), zoon van Mathijs Jozef Geertruida (Jo) Haagmans (zie VI.55) en Johanna Cornelia Theresia Vos.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-08-1983 te Venlo met Gloria Luz, 25 jaar oud, geboren op 03-04-1958 te Portimao (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
1.  Pedro, geboren op 17-01-1995 te Portimao ,Portugal.

VII.101 Johanna Lucia Jacoba (Hanneke) Haagmans, Directie secretaresse, geboren op 13-02-1967 te Venlo (gezindte: RK), dochter van Mathijs Jozef Geertruida (Jo) Haagmans (zie VI.55) en Johanna Cornelia Theresia Vos.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-07-1993 te Venlo Venlo met Marinus Franciscus Johannes (Mark) Engelen, 30 jaar oud, Manager, geboren op 13-04-1963 te Doetinchem, zoon van Hendrik Willem Engelen, Fysicus, en Maria Bernardina Theodora Thiele.
Uit dit huwelijk:
1.  Lucas Paulus Thomas Ank (Luc), geboren op 13-03-1995 te Venlo.

Luc werd om 11.55 uur geboren in het St. Maartensgasthuis te Venlo. Met acht maanden iets te vroeg maar voor de rest kerngezond.

 

2.  Samuel Helena Jozef (Sam), geboren op 27-01-1997 te Venlo.

VII.102 Jozef Martin Gerardus (Jop) Haagmans, Bedrijfsleider Multimedia Detailhandel, geboren op 26-11-1968 te Tegelen (gezindte: RK), zoon van Mathijs Jozef Geertruida (Jo) Haagmans (zie VI.55) en Johanna Cornelia Theresia Vos.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-06-2002 te Venlo met Edna Margarita Jurado Jimenez, 32 jaar oud, Kapster, geboren op 20-03-1970 te Mamizales Colombia.
Uit dit huwelijk:
1.  Paulus Ricardo Andres (Paul), geboren op 28-08-2002 te Venlo.

Margarita heeft uit een eerder huwelijk 2 kinderen:
Juan Sebastian Marin Jurado geboren op 08-01-1989
Laura Natalia Marin Jurado geboren op 23-08-1993
.


VII.104 Mathijs Elisabeth Eric Haagmans, Geodeet, geboren op 20-12-1960 te Maastricht (gezindte: RK), zoon van Hub Haagmans (zie VI.57) en Greetje de Veer, Drogiste.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-01-1986 te Delft met Lucy Engelen.
Uit dit huwelijk:
1.  Leoni, geboren op 02-06-1991 te Voorburg.
2.  Simone, geboren op 13-09-1993 te Voorburg.

VII.106 Roger Henrica Nicolaas Haagmans, Geodeet, geboren op 01-03-1962 te Maastricht (gezindte: RK), zoon van Hub Haagmans (zie VI.57) en Greetje de Veer, Drogiste.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-03-1992 met Desiree Mannens.
Uit dit huwelijk:
1.  Gaston Gaspard, geboren op 15-06-1993 te Delft.
2.  Francoise Babette, geboren op 08-08-1994.
3.  Nadine Sybille, geboren op 11-06-1996 te Delft.
4.  Didier Mathieu, geboren op 01-08-1998 te Delft.

VII.109 Maria Wilhelmus Rita Haagmans, Verpleegkundige, geboren op 23-12-1967 te Beek (gezindte: RK), dochter van Hub Haagmans (zie VI.57) en Greetje de Veer, Drogiste.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-01-1997 met Wout Bijkerk, 35 jaar oud, Bioloog, geboren op 08-01-1962 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.  Winnie, geboren op 14-01-1999 te Groningen.
2.  Joeki, geboren op 07-05-2001 te Groningen.

VIII.7 Arjan Jaques Maria Haagmans, Ingenieur besturingstechniek, geboren op 19-08-1971, zoon van Jozef Theodorus Jacques Maria (Jo) Haagmans (zie VII.34) en Maria Katharina Hubertina Graaf.
Samenwonend sept. 1997 met Chantal Elisabeth Christine Maria van Haaften, geboren op 23-02-1972 te Geldrop.
Uit deze relatie:
1.  Sosse Ira Maria, geboren op 04-07-2001 te 's Hertogenbosch.
2.  Nils Patrick Marc, geboren op 13-02-2004 te 's Hertogenbosch.

VIII.12 Diana Johanna Mathieu Wijnen, Lerares, geboren op 27-11-1976 te Kerkrade, dochter van Gustaaf Adolf Mathieu Anna Wijnen, Onderwijzer, en Catharina Aleida Theodora Elizabeth (Karin) Haagmans (zie VII.37).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-12-2003 met Bart Waltmans, 31 jaar oud, Ingenieur Milieudeskundige, geboren op 31-08-1972 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:
1.  Nemo Mike, geboren op 26-01-2004 te Sittard.
2.  Iva Lena, geboren op 03-12-2005 te Sittard.